Bestuur

Jan Harold Warrink

Wiebe Olthof
Houkje Bergsma
Ineke Biesma
Stijn Beerends

Jeugdcommissie
Stijn Beerends
Peter Zuidema
Jolanda Terpstra
Henderika Koopmans
Rinske Vinke

Toernooicommissie
Ester van der Molen
Theo Sikkema
Julia Bergsma

Kantinecommissie
Houkje Bergsma
Diana Jorritsma
Vrony de Boer
Vera de Groot

Promotie/Website
Jan Edwin Geertsma
Agnes Driesen
Thea Hoekstra Pander

Groundsman/Onderhoud
Anton Bergsma
Paul de Vries
Jacob Wiegman
Peter van der Geest

Competitie
Irolt Biesma
Jesse van der Geest
Yvonne Duyvestijn

Ledenadministratie
Gerrit de Vos

Sponsoring
Philipus Rodenburg

Tennisballon
Jan Harold Warrink
Gerrit Fokkema