Nieuwsbrief september

Beste tennisvrienden,

De jeugd gaat weer naar school, de lange zomervakantie zit er weer op. Ook FTPC is zich aan het verheugen op de laatste mooie na-zomermaand en kijkt vast vooruit naar de herfst. Tijdens de vakantieweken bleef de onderhoudsploeg aan het werk om het gras te maaien, de banen in een goede conditie te houden, terrein te ontdoen van onkruid en reparaties verrichten. Dank daarvoor!

Blij zijn we met de groei van het ledenaantal. We hopen dat de nieuwe leden zich snel thuis zullen voelen. Agnes en Thea  organiseren voor de nieuwe leden een ‘warm welkom’ en geven uitleg over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Dank ook hiervoor!

Verder willen wij als bestuur nog een aantal zaken met jullie delen middels deze nieuwsbrief. 

Voorzitter

Tijdens de laatste ledenvergadering heeft Jan Harold afscheid genomen als voorzitter. Ook via deze weg willen wij hem nogmaals danken voor zijn enorme inzet de afgelopen 9 jaar. Met het vertrek is er ook een vacature ontstaan binnen het bestuur. Deze is tot op heden niet ingevuld. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste en ambitieuze mensen die het leuk vinden om op bestuurlijk vlak iets te willen betekenen voor onze club. Mocht je interesse hebben of vragen? Vraag één van de bestuursleden of stuur je vraag naar info@ftpc.nl

Het park

De veiligheid van het park vinden wij heel belangrijk. Het is in de laatste algemene ledenvergadering dan ook besloten dat we NIET fietsen op het park. Helaas zien we dit nog vaak en steeds vaker gebeuren. Dit leidt tot gevaarlijke situaties waar we als vereniging mogelijk ook door in de problemen kunnen komen.

Toernooien/competitie

De voorjaarscompetitie is inmiddels afgerond. Er is bij de senioren 1 team kampioen geworden. Daarnaast is in juni ook weer het Franeker Open georganiseerd. Het Franeker Open was zeer succesvol met een record aantal deelnemers van 341. 

  • Najaarscompetitie tennis en padel (september / oktober)
  • Coos Posseth Laddercompetitie, padel (vanaf september)
  • Oktoberfest toernooi (30 september)
  • Say Wad Interne Padelcompetitie (November t/m maart)
  • Ouder / Kind toernooi (nog te bepalen) 
  • Bonte avond voor de jeugd (nog te bepalen)
Fotografie Say Wad

Kantine

Een fijne, sfeervolle kantine of horecagelegenheid maakt de tennisclub tot een plek waar de leden zich thuis voelen en waar ze graag hun tijd doorbrengen. Sportieve prestaties worden hier onder het genot van een drankje en of hapje aangevuld met sociale momenten die het clubgevoel versterken. Wij van de kantinecommissie zijn dan ook trots op de club en de leden die de eigen verantwoordelijkheid nemen bij de kantinediensten tijdens de competitie en of toernooien. Als we met elkaar de schouders er onderzetten en de verantwoording nemen om de club te helpen dan is dat fantastisch! Net als bij iedere andere vereniging zijn vrijwilligers van groot belang en goud waard. We zijn dan ook hartstikke blij dat er een groep zich gemeld heeft om af en toe bij te springen om in de kantine te helpen.

Tijdens de competitie weken en tijdens het Franeker Open zijn er weer vele producten over de toonbank gegaan. Zo zijn er in de maand juni en juli zo’n 1200 bakjes koffie geschonken, 1150 flesjes cola gedopt, 3400 flesjes HJ gedopt en zo’n 400 tosti’s en panini’s bruin gebakken. Dit is een klein inkijkje in wat er binnen de kantine door de handen van de vrijwilligers gaat. Mocht je nu ook eens willen helpen, laat het ons weten dan voegen we je toe in de vrijwilligers app groep!

Warm welkom

Vorig jaar zijn wij (Agnes Driessen en Thea Hoekstra) begonnen met het welkom heten van tennissers en padellers die via “maak kennis met tennis” lid zijn geworden van onze vereniging.  

Het doel van dit “warm welkom” is om de nieuwe leden wegwijs te maken hoe e.e.a bij de Franeker Tennis en Padel Club in zijn werk gaat. De bijeenkomst van ongeveer drie kwartier wordt gehouden voor of na hun les en begint met een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. 

Na een kort voorstelrondje beginnen we met het laten zien van de KNLTB app en geven daarbij uitleg bijvoorbeeld over hoe een baan gereserveerd of geannuleerd kan worden en dat het aan en uitgaan van de lichten automatisch gekoppeld is aan de reservering.

De reservering van de ballon in de winter en de kosten daarvoor komen ter sprake.

 

We vertellen en laten zien hoe de toss in zijn werk gaat en wanneer meedoen met de toss mogelijk is. Ook de toegang tot de toiletten en kleedkamers en de knop bij de uitgang (voor het geval het hek dicht is) komen voorbij.

Zoals bij elke sport is “het vaak doen” de sleutel tot “het beter” worden. We geven aan welke competities er zijn en hoe dat in zijn werk gaat.

Bij de wintercompetitie in de ballon geven we uitleg over de deelname en dat je voor-of na je wedstrijd van 80 minuten je een keer ingeroosterd wordt voor een kantinedienst van maximaal 80 minuten en dat de kantine draait op vrijwilligers.

Tot slot beantwoorden we nog vragen en delen een door Christa Warrink gemaakte flyer uit.

Winterballon

Hoewel nu nog heerlijk nazomeren, zijn we alweer bezig met de voorbereiding voor het winterseizoen. Op donderdag 28 september a.s. vanaf 17.00 uur wordt de tennisballon weer opgezet. Afsluitend is er uiteraard weer verzorging van de inwendige mens. Zet deze datum vast in je agenda. Nadere info hierover volgt binnenkort.

Sportieve groet,

Bestuur FTPC
(Wiebe Olthof, Gerrit Fokkema, Ineke Biesma, Houkje Bergsma, Stijn Beerends)